புது வரவு :
Home » , , , , , » டி.என்.பி.எஸ்.சி - பொது அறிவு - இயற்பியல்

டி.என்.பி.எஸ்.சி - பொது அறிவு - இயற்பியல்

                                            பொது அறிவியல் - இயற்பியல்


      பொது அறிவியல் பகுதியில் இயற்பியல் பகுதியிலிருந்து எவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொள்வது என்பதைப்பற்றி காண்போம்..

இயற்பியல்

அளவீட்டியல்

   திட்ட அலகுகள்
   எஸ்.ஐ அலகுகள்
   காலத்தை அளத்தல்
       1)சூரியக் கடிகாரம்
       2)மணல் கடிகாரம்
       3)நீர்க்கடிகாரம்
       4)ஊசல் கடிகாரம்
  பொருட்களின் கன அளவு பரப்பளவு அறிதல்
  பொருட்களின் அடர்த்தி
  வெர்னியர்
  திருகு அளவி
  இயற்பியல் தராசு

 விசை மற்றும் இயக்கம்

   வேகம்
   திசை வேகம்
  அழுத்தம்
   பாஸ்கல் விதி
   நியூட்டனின் இயக்க விதிகள்
  
வேலை,ஆற்றல்,திறன்

வெப்பவியல்

    வெப்பத்தின் மூலங்கள்
    திரவங்களின் உறைநிலை,கொதிநிலை
    வெப்ப நிலைமானி
    வெப்பநிலை அளவீடுகள்
    வெப்பக் கடத்தல்
    வெப்பச்சலனம்
    வெப்ப கதிர்வீசல்

காந்தவியல்

மின்னியல்

   மின்னோட்டம்
   மின்னூட்டம்
   மின்கடத்தி
   இடிதாங்கி
   மின் காந்ததூண்டல்

ஒலியியல்

   அதிர்வெண்
   எதிரொலி
   சோனார்
   மின்னல்,இடி
   இரைச்சல்,இசை
  
ஒளியியல்

   ஒளிவிலகல்
   குவிலென்ஸ்
   குழிலென்ஸ்
   நுண்ணோக்கிகள்
   தொலைநோக்கிகள்
   கண்
========================================================================
பதிவை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் படிப்பவர்களுக்கு பயன்படட்டும்..
========================================================================


இப்பதிவை தரவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள இணைப்பில் செல்லவும்
Download As PDF
Share this article :
புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

கருத்துரைப் பெட்டியில் இடும் கருத்துகளுக்கு கருதிட்டவரே பொறுப்பாவர்..

Search This Blog

Email Subscribers

புதிய பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற

Followers

Popular Posts

Google+

Tips Tricks And Tutorials

TNPSC - முக்கிய வினா-விடைகள்

எழுதிய மாத நாவல்கள் சில

 
Support :
Written by Madhumathi Published by www.madhumathi.com